หลักการทำงานของวาล์วประตู


วาล์วประตูส่วนใหญ่จะใช้ในการควบคุมการไหลของของไหลในท่อ ประตูวาล์วมีประตูหรือลิ่มที่ใช้ในการควบคุมการไหลของของไหล รูปร่างของประตูวาล์วหรือลิ่มจะเป็นแผ่นกลมแบนหรือสี่เหลี่ยม บางครั้งประตูหรือลิ่มเรียกว่าแผ่นดิสก์ของประตู


วาล์วสำหรับเปิดและปิดวาล์วประตู เมื่อจัดการล้อหมุนมันย้ายขึ้นหรือลงประตูหรือลิ่มตามการไหลของของไหล เมื่อจัดการล้อหมุนตามเข็มนาฬิกาไอน้ำและประตูจะย้ายลงท่อของเหลวและประตูจะยึดแน่นระหว่างสองที่นั่ง ดังนั้นเมื่อวาล์วปิดอย่างสมบูรณ์ของเหลวจะไม่รั่วผ่านวาล์ว เมื่อจัดการล้อหมุนทวนเข็มนาฬิกาไอน้ำและประตูจะย้ายขึ้นตามท่อวาล์วจะเปิดจากตำแหน่งปิดและอนุญาตให้ไหลผ่านวาล์วประตู เมื่อประตูวาล์วเปิดอย่างเต็มที่การไหลของของไหลจะไม่ได้รับผลกระทบจากความต้านทานหรือความต้านทานน้อยมาก

เรายังสามารถใช้วาล์วประตูในครึ่งเปิดแต่ถ้าวาล์วเปิดบางส่วนมันก็จะเกิดปัญหาการกัดกร่อนเนื่องจากการไหลของผลกระทบต่อประตู ดังนั้นวาล์วประตูจะถูกปิดอย่างสมบูรณ์หรือเปิดอย่างสมบูรณ์


ถ้าคุณมีปัญหากับความรู้ของวาล์วประตูอื่นๆคุณสามารถส่งอีเมลถึงเรา เป็นผู้ผลิตมืออาชีพและผู้จําหน่าย u07 mstn ที่ดินมีหลากหลายของผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นในฟิลด์ของวาล์วประตู


The Working Principle Of Gate Valveข่าวประชาสัมพันธ์วาล์วอุตสาหกรรมStart Your Partnership With MstnLand

เริ่มต้นความร่วมมือกับ mstn แลนด์

เรียนรู้เพิ่มเติม