ความร้อนและการระบายอากาศ

ขอใบเสนอราคา
อาชีพ ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ HVAC โดยอัตโนมัติควบคุมอากาศร้อนน้ำและหมุนเวียนของเหลวหรือสารทำความเย็นผ่านระบบท่อที่ซับซ้อนระบบท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน วาล์วเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ HVAC เป็นส่วนประกอบควบคุมในระบบการขนส่งของเหลว มันมีฟังก์ชันของการตัดและการปรับแยกเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของแรงดันคงที่และการไหลหรือการระบายน้ำล้น สำหรับ UI07 msnLand และสำหรับ UIQ 39 วาล์วควบคุม HVAC เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบสิ้นสุดและประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญในประสิทธิภาพของระบบทั้งหมด เลือกจากหลายพันของวาล์วและตัวกระตุ้นการรวมกันเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ทนทานและป้องกันการรั่วไหล
Discover More Applications by MstnLandStart Your Partnership With MstnLand

เริ่มต้นความร่วมมือกับ mstn แลนด์

เรียนรู้เพิ่มเติม