การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของโครงการกู้คืนก๊าซซัลเฟอร์ desulfurization คลื่นพลังงาน


successful-operation.jpg

2017 วันที่ 28 เดือน วิศวกรรม desulfurization คลื่นพลังงานสำหรับการกู้คืนของก๊าซซัลเฟอร์จากโรงกลั่น บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีน Changqing ปิโตรเคมีได้รับเรียบร้อยแล้วใส่ลงในการดำเนินงานโครงการนี้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการรักษาของก๊าซไอเสียจากเตาเผาแอมโมเนียและกู้คืนซัลเฟอร์ SO2 NOx และซีโอดีได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้า


ข่าวประชาสัมพันธ์
วาล์วอุตสาหกรรม

Start Your Partnership With MstnLand

เริ่มต้นความร่วมมือกับ mstn แลนด์

เรียนรู้เพิ่มเติม