เกี่ยวกับ msttnland ผลิตภัณฑ์ ข่าวร้อน
การประยุกต์ใช้ความต้องการวาล์วควบคุมในอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

การประยุกต์ใช้ความต้องการวาล์วควบคุมในอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

Nov 24,2021

อ่านเพิ่มเติม

การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของโครงการบำบัดน้ำเสียชีวเคมีระดับความเค็มสูงแห่งแรก


โครงการแรกของการรักษาทางชีวเคมีของน้ำเสียที่มีเกลือสูง 60m3 H สูงน้ำเสียชีวเคมีในชิงเต่าปิโตรเคมีจำกัด จุลินทรีย์ที่ใช้ในโครงการนี้มีความต้านทานต่อเกลือสูงกว่าระดับตลาด เพิ่มจุลินทรีย์เพียงครั้งเดียวในระหว่างการผ่าตัดไม่ต้องเพิ่ม เมื่อ


ได้รับการรักษาโดยเราน้ำเสียความเค็มสูงส่วนใหญ่ได้แก่ซัลเฟตแอมโมเนียมไนเตรทและซีโอดีแอมโมเนียไนโตรเจนไนเตรทและไนโตรเจนทั้งหมดได้ถึงเป้าหมายของการควบคุม ติดต่อออกซิเดชันเป็นลูกบุญธรรมในกระบวนการทั้งหมดและไม่มีการขยายตัวของตะกอนและไม่มีการติดตามการรักษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
วาล์วอุตสาหกรรม

Start Your Partnership With MstnLand

เริ่มต้นความร่วมมือกับ mstn แลนด์

เรียนรู้เพิ่มเติม