ทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ ข่าวร้อน
การประยุกต์ใช้ความต้องการวาล์วควบคุมในอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

การประยุกต์ใช้ความต้องการวาล์วควบคุมในอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

Nov 24,2021

อ่านเพิ่มเติม

จุดสำคัญของการเลือกวาล์ว


ขั้นตอนแรกในการเลือกวาล์ว


เพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตของวาล์วคือการบรรลุระดับที่ดีที่สุดของประสิทธิภาพดังนั้นเราจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วที่ ในหลายกรณีสาเหตุหลักของวาล์วรั่วและความล้มเหลวคือการเลือกวาล์วผิดออกแบบหรือวัสดุโครงสร้างผิด ดังนั้นเมื่อเลือกวาล์วท่อขนาดกลางอุณหภูมิความดันและพารามิเตอร์อื่นๆที่ชัดเจนและเลือกวาล์วที่เหมาะสมตามพารามิเตอร์เหล่านี้ หลังจากการติดตั้งวาล์ว


ซื้อวาล์วที่เหมาะสมควรดูแลการติดตั้ง ช่างเทคนิคในเว็บไซต์อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อวาล์วเมื่อเอาฝาครอบวาล์ว เมื่อเอาฝาท้ายฝุ่นและวัตถุแปลกปลอมจะถูกฝากไว้ในวาล์วและเมื่อติดตั้งวาล์วบอลและที่นั่งอาจจะเสียหายและก่อให้เกิดการรั่วไหล ดังนั้นอย่าให้ 39 และ อย่าเปิดฝาท้ายถ้าไม่มีเหตุผลพิเศษ

วาล์วนิวเมติกหรือวาล์วไฟฟ้าข้อผิดพลาดการติดตั้งอาจเกิดความเสียหายตัวกระตุ้นและวาล์ว เมื่อวาล์วจะถูกขนส่งในเว็บไซต์ใช้แหวนบนวาล์วไม่ยกวาล์วหรือตัวกระตุ้นผ่านก้านวาล์ว ดังนั้นในขั้นตอนการติดตั้งขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเป่าท่อก่อนกด หลังจากการติดตั้งวาล์ว


ซ่อมบำรุงวาล์ว


การบำรุงรักษาเป็นระยะๆเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความล้มเหลวของวาล์วและอุปกรณ์ไดรฟ์ หล่อลื่นวาล์วที่ใช้ในแต่ละเดือนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวาล์ว ในที่สุด

มีข้อควรระวังบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วเริ่มต้นและการควบคุมอุปกรณ์เสริมรายชื่อวัสดุที่ตรงกับสเปคของเรา

ต้องตรวจสอบบรรจุวาล์วเพื่อให้แน่ใจว่า วาล์วและชิ้นส่วนอยู่ในสภาพที่ดีในระหว่างการขนส่งและจาระบีเติมหัวอยู่

  • ให้แน่ใจว่ากระบวนการเชื่อมต่อครอบคลุมวาล์วเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและเศษซากจากการเข้าไปในร่างกายวาล์ว

  • ให้ความสนใจกับผู้ผลิตวาล์วและจำหน่าย คำแนะนำสำหรับการยกและการขนส่งวาล์ว

  • วาล์วผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้แน่ใจว่าการผลิตของคุณไปอย่างราบรื่น ขั้นตอนแรกในการเลือกวาล์ว

  • เพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตของวาล์วจะถึงระดับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดดังนั้นเราจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วที่ถูกต้องจะถูกเลื ในหลายกรณีสาเหตุหลักของวาล์วรั่วและความล้มเหลวคือการเลือกวาล์วผิดออกแบบหรือวัสดุโครงสร้างผิด ดังนั้นเมื่อเลือกวาล์วท่อขนาดกลางอุณหภูมิความดันและพารามิเตอร์อื่นๆที่ชัดเจนและเลือกวาล์วที่เหมาะสมตามพารามิเตอร์เหล่านี้ หลังจากการติดตั้งวาล์ว


ซื้อวาล์วที่เหมาะสมควรดูแลการติดตั้ง ช่างเทคนิคในเว็บไซต์อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อวาล์วเมื่อเอาฝาครอบวาล์ว เมื่อเอาฝาท้ายฝุ่นและวัตถุแปลกปลอมจะถูกฝากไว้ในวาล์วและเมื่อติดตั้งวาล์วบอลและที่นั่งอาจจะเสียหายและก่อให้เกิดการรั่วไหล ดังนั้นอย่าให้ 39 และ อย่าเปิดฝาท้ายถ้าไม่มีเหตุผลพิเศษ


ขั้นตอนแรกในการเลือกวาล์ว

เพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตของวาล์วคือการบรรลุระดับที่ดีที่สุดของประสิทธิภาพดังนั้นเราจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วที่ ในหลายกรณีสาเหตุหลักของวาล์วรั่วและความล้มเหลวคือการเลือกวาล์วผิดออกแบบหรือวัสดุโครงสร้างผิด ดังนั้นเมื่อเลือกวาล์วท่อขนาดกลางอุณหภูมิความดันและพารามิเตอร์อื่นๆที่ชัดเจนและเลือกวาล์วที่เหมาะสมตามพารามิเตอร์เหล่านี้ หลังจากการติดตั้งวาล์ว


ซื้อวาล์วที่เหมาะสมควรดูแลการติดตั้ง ช่างเทคนิคในเว็บไซต์อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อวาล์วเมื่อเอาฝาครอบวาล์ว เมื่อเอาฝาท้ายฝุ่นและวัตถุแปลกปลอมจะถูกฝากไว้ในวาล์วและเมื่อติดตั้งวาล์วบอลและที่นั่งอาจจะเสียหายและก่อให้เกิดการรั่วไหล ดังนั้นอย่าให้ 39 และ อย่าเปิดฝาท้ายถ้าไม่มีเหตุผลพิเศษ

วาล์วนิวเมติกหรือวาล์วไฟฟ้าข้อผิดพลาดการติดตั้งอาจเกิดความเสียหายตัวกระตุ้นและวาล์ว เมื่อวาล์วจะถูกขนส่งในเว็บไซต์ใช้แหวนบนวาล์วไม่ยกวาล์วหรือตัวกระตุ้นผ่านก้านวาล์ว ดังนั้นในขั้นตอนการติดตั้งขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเป่าท่อก่อนกด หลังจากการติดตั้งวาล์ว


ซ่อมบำรุงวาล์ว


การบำรุงรักษาเป็นระยะๆเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความล้มเหลวของวาล์วและอุปกรณ์ไดรฟ์ หล่อลื่นวาล์วที่ใช้ในแต่ละเดือนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวาล์ว ในที่สุด

มีข้อควรระวังบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วเริ่มต้นและการควบคุมอุปกรณ์เสริมรายชื่อวัสดุที่ตรงกับสเปคของเรา

ต้องตรวจสอบบรรจุวาล์วเพื่อให้แน่ใจว่า วาล์วและชิ้นส่วนอยู่ในสภาพที่ดีในระหว่างการขนส่งและจาระบีเติมหัวอยู่

  • ให้แน่ใจว่ากระบวนการเชื่อมต่อครอบคลุมวาล์วเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและเศษซากจากการเข้าไปในร่างกายวาล์ว

  • ให้ความสนใจกับผู้ผลิตวาล์วและจำหน่าย คำแนะนำสำหรับการยกและการขนส่งวาล์ว

  • วาล์วผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้แน่ใจว่าการผลิตของคุณไปอย่างราบรื่น ขั้นตอนแรกในการเลือกวาล์ว

  • เพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตของวาล์วจะถึงระดับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดดังนั้นเราจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วที่ถูกต้องจะถูกเลื ในหลายกรณีสาเหตุหลักของวาล์วรั่วและความล้มเหลวคือการเลือกวาล์วผิดออกแบบหรือวัสดุโครงสร้างผิด ดังนั้นเมื่อเลือกวาล์วท่อขนาดกลางอุณหภูมิความดันและพารามิเตอร์อื่นๆที่ชัดเจนและเลือกวาล์วที่เหมาะสมตามพารามิเตอร์เหล่านี้ หลังจากการติดตั้งวาล์ว


ซื้อวาล์วที่เหมาะสมควรดูแลการติดตั้ง ช่างเทคนิคในเว็บไซต์อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อวาล์วเมื่อเอาฝาครอบวาล์ว เมื่อเอาฝาท้ายฝุ่นและวัตถุแปลกปลอมจะถูกฝากไว้ในวาล์วและเมื่อติดตั้งวาล์วบอลและที่นั่งอาจจะเสียหายและก่อให้เกิดการรั่วไหล ดังนั้นอย่าให้ 39 และ อย่าเปิดฝาท้ายถ้าไม่มีเหตุผลพิเศษข่าวประชาสัมพันธ์วาล์วอุตสาหกรรมStart Your Partnership With MstnLand

เริ่มต้นความร่วมมือกับ mstn แลนด์

เรียนรู้เพิ่มเติม