ข่าวดีสำหรับระบบ SCR ดีไนตริฟิเคชันเรียบร้อยแล้วใส่ลงในการดำเนินงาน


good-news.jpg

น้ำมันในจังหวัด Zhejiang และ และ ระบบ SCR ของเอทิลีนแตกหน่วยเก้าชุดของหน่วยในขั้นตอนที่สองของการบูรณาการวิศวกรรมเคมีและการดำเนินงานปกติของพารามิเตอร์ของอุปกรณ์


ระบบนี้ adopts m-SCR ดีไนตริฟิเคชันเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทของเราและแนะนำตัวเร่งปฏิกิริยาพิเศษสำหรับ UMIRE เบลเยียม การเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จของ u07 SCR ดีไนตริฟิเคชั่นระบบรับประกันความปลอดภัยและการดำเนินงานที่มั่นคงของโรงงานข่าวประชาสัมพันธ์
วาล์วอุตสาหกรรม

Start Your Partnership With MstnLand

เริ่มต้นความร่วมมือกับ mstn แลนด์

เรียนรู้เพิ่มเติม